Chào mừng Khách viếng thăm đến với TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI. Chúng tôi chính thức hoạt động từ năm 2018! Hãy liên hệ với chúng tôi!

Hợp tác - TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI

Hợp tác - TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI

Hợp tác - TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI

Hợp tác - TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI

Hợp tác - TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI
Hợp tác - TRANG TRẠI HỮU CƠ HOÀNG ANH GIA LAI

Hợp tác

Hợp tác 2

Hợp tác 2

Dưa leo có yêu cầu đất nghiêm khắc do bộ rễ yếu và sức hấp thụ của rễ kém, nếu gặp hạn hay úng hoặc nồng độ phân cao bộ rễ dưa dễ bị vàng khô, vì thế nên trồng dưa trên đất có thành phần cơ giới nhẹ như cát pha, đất thịt nhẹ thoát thủy tốt, có nhiều chất hữu...